En blogg från Högskolan i Borås

fredag 30 januari 2009

Förberedelser inför STARKdagen


Vill tacka alla de ca 45 studenter som kom och lyssnade när Gunnar Söderberg från Tria i onsdags föreläste i ämnet - Gör rätt intryck på STARKdagen.
Det han talade om kan användas i många sammanhang i möten med potientiella arbetsgivare och nya nätverkskontakter. För Er som missade föreläsningen kommer det flera under våren i ämnen som CV, anställningsintervju, arbetsmarknad osv. de kommer att anslås på denna blogg och på Högskolans kalendarie.
En kort sammanfattning av onsdagen var att det handlade om att; Göra en självinventering - dvs. Vad vill och önskar jag i min framtid. Vad har jag att erbjuda en arbetsgivare i form av kompetens, erfarenheter och engagemang.
"Plugga" Starkkatalogen och "Scanna" montern när ni möter företagen. Detta för att ställa rätt och smarta frågor och skapa ett intressant samtal både för dig som student och för arbetsgivaren.
Ha ett bra och uppdaterat CV tillhands, gärna granskat av någon utomstående. Samt kanske det viktigaste i samtalet med företagen- lyssna till deras behov och matcha i tysthet med din önskan och vad du har att erbuda. Samt avsett tid när du besöker företagen så att du inte gör ett stressat intryck och att de känner sig utvalda.

Ytterligare tips kring hur ni tar kontakt och anställningsintervju får ni i Lär Lätt Anställningsintervju Förberedelse och genomförande. Denna är utgiven av Studentia.se i samarbete med AEA.

Jag hoppas att ni får en givande och trevlig STARKdag med många bra kontakter för framtiden.
Vill passa på att ge Projektgruppen för STARKdagen en eloge för gott arbete i dessa finanskris- och varseltider!! // Susanne Håkansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar