En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 14 januari 2009

Karriärservice 1-år!
Ett spännande, lärorikt och utmanande år 2008 har bara passerat förbi, ett år där jag ibland pendlat mellan hopp och förtvivlan. 2008 var ett år då ramarna för Karriärservice började utarbetas. Mycket är kvar att utveckla och förbättra och därför ser jag med tillförsikt framemot ett händelserikt och utvecklade år 2009.

Under mitt första år har jag fokuserat på att finnas tillgänglig för studenterna samt att marknadsföra min verksamhet ute i organisationen. Har erbjudit enskilda samtal, granskning av CV och ansökningshandlingar, intervjuträning m.m. Har genomfört föreläsningar kopplade till karriär och arbetsliv samt haft två karriärgrupper – ”Vägen till drömjobbet”. Tillsammans i grupp arbetade vi med olika övningar och genom diskussion vägleddes studenterna mot framtiden. Målet var att få studenter att se sina egna resurser och utifrån det skapa en personlig handlingsplan. Konceptet som jag, utifrån mina egna erfarenheter samt diskussion med dem som deltagit, tror på och kommer att utveckla och erbjuda under VT 2009. Två grupper är planerade i dagsläget och anmälan görs under aktuella kurser på bibliotekets hemsida.

Mycket av min tid detta första år har såklart även bestått i att lära känna och orienterar mig i organisationen. Även marknadsföring kring vad Karriärservice har att erbjuda studenter, personalen på HB samt arbetslivet i Sjuhärad. Detta har inneburit att jag träffat många trevliga och engagerade personer både internt och externt och det har varit både lärorika och inspirerade. Har gett mig mycket energi och idéer i mitt arbete att fortsätta att utveckla Karriärservice. Mitt mål är såklart att Karriärservice och karriärplanering blir en naturlig del för studenterna under deras tid på Högskolan i Borås. Men även att de får med sig verktyg som de kan använda i framtiden i sin väg mot drömjobbet.

Vad är planerat i dagsläget?

Onsdagen den 28 januari kommer Karriärservice tillsammans med Tria anordna en föreläsning inför Starkdagen. Gör rätt intryck på Starkdagen – mer information hittar ni på HB´s hemsida – kalendarium.

Torsdag den 5 februari är det Starkdag och Karriärservice tillsammans med centrala studievägledningen kommer att finnas på plats. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss - varför inte ”Pimpa ditt CV”?

Tisdagen den 24 februari startar den första Karriärgruppen – först till kvarn gäller - mer information hittar ni på HB´s hemsida – kalendarium.

Vill ni ha kontakt så nås jag på Karriarservice@hb.se alt. 033-435 43 89.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar