En blogg från Högskolan i Borås

måndag 19 januari 2009

Välkommen alla nya studenter.


Möjligheterna för framtiden är många och i dessa varsel och kristider kan framtiden och karriär kännas långt borta. Är det någon idé att satsa tid och pengar på högre utbildning? Vad händer efter min utbildning och hur ser arbetsmarknaden ut för mig när jag tar examen? Hur kan jag förbereda mig under studietiden? Några enkla svar finns inte men kanske detta ger en bild av hur framtiden kan komma att te sig.

I december 2008 anordnade SCB tillsamman med Arbetsförmedlingen och Svensk Demografisk Förening en Prognosdag med temat Generationsväxling – en stor utmaning. En mängd olika frågor kring kompetensförsörjning, rekrytering, pensionsavgångar och invandring berördes och här följer ett axplock.

Hans Lundström från SCB pratade om Demografin och några utmaningar vi står inför och slutsatserna var att det inte går att lösa den stigande försörjningsbördan och eventuell arbetsbrist enbart med arbetskraftsinvandring eftersom alla europeiska länder står inför samma utmaning. Konkurrensen mellan länderna att locka till sig arbetskraft kommer att hårdna och andra åtgärder kommer att krävas för att ta tillvara på de resurser som redan idag finns. Förslag som höjd pensionsålder, fler personer i arbete, tidigare etablering av ungdomar på arbetsmarknaden var sådant som diskuterades. Han ser en arbetsmarknad som kräver högre utbildning och efterfrågar marknadsanpassade utbildningar.

Anna Ekström, ordförande i SACO menade att Europa är vår arbets- och utbildningsmarknad och att de flesta av SACO yrkena är äldre än Sverige som nation vilket ger oss goda möjligheter för framtiden. Hon hävdar att vi inte skall konkurrera inom EU utan snarare lyfta frågan på högre ort och bli starka tillsammans. Ur ett kort perspektiv, de närmast åren, kommer vi att ha fler arbetslösa akademiker eftersom högre studier ökat bland dagens ungdomar och 40-talisterna ännu inte lämnar arbetsmarknaden. Utmaningen blir att kunna möta unga akademiker och anpassa arbetsmarknaden för att inte tappa dessa samtidigt får vi inte tappa den äldre generationens erfarenhet och kompetens. Stora kullar skall in på arbetsmarknaden och stora kullar skall ut, detta är något vi måste hantera klokt för att inte slå ut oss själva i den globala konkurrensen. Sverige ligger väl till och vi har ett bättre utgångsläge än många andra länder i Europa. Vi har redan idag tagit tillvara på en stor arbetskraftsresurs – kvinnor och vi har en bra utvecklade föräldraförsäkring, förskola och äldreomsorg vilket möjliggör både karriär och föräldraskap. Hon avslutade med att uppmana alla att det viktigaste är inte att fler arbetar – utan att fler arbetar smartare.

Sveriges kommuner och landsting, Ulla Gummesson hade tittat på framtida kompetensförsörjning inom kommuner och landsting. Inom kommun och landsting finns det ca 100-talet olika yrken och en hög andel av dessa kräver högskoleutbildning. Andelen högskoleutbildande kommer att öka i och med generationsväxlingen då kraven på högre utbildning kommer att förändras. Outbildade lärare kommer att ersättas även fritidspedagoger, förskolelärare, yrkes lärare osv. Fram till år 2022 kommer det totala behovet av personal öka med omkring 20 000 på grund av stora pensionsavgångar samt stora barnkullar inom grundskolan. Efterfrågan på Lärare inom Gymnasie- och Högskolan kommer även den att öka inom ett antal år. Detta på grund av stora pensionsavgångar samt ökat söktryck till högre utbildning bland dagens ungdomar.

Lena liljebäck, stabschef vid Arbetsförmedlingen menade att vi kommer få två besvärliga år men att de trots varsel och kristider genomsnitt på ett år sker ca 1 miljon rekryteringar och arbetsbyten vilket ger stora möjligheter till etablering för nyexaminerade studenter. Hon skulle dock önska en mer rörlighet på arbetsmarknaden både vad det gäller geografi, yrke och kompetens. Vad hittar ni då jobben? Sätten är de samma som det varit och Arbetsförmedlingen ser ingen förändring i det, 20% via arbetsförmedlingen, 70% via informella kontakter och Nätverk, 10% övrigt. det är därför viktigt att under studietiden vårda och odla sina nätverk för framtiden. För att möjliggöra en så lyckad etablering som möjligt.

// Susanne Håkansson, karriärvägledare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar