En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 22 april 2009

Karriär är inget som bara händer utan något vi skapar....


När jag har mina karriärföreläsningar har jag haft till vana att inleda med ett att säga:
" - Karriär är inget som bara händer. Karriär ingår i livsprojektet som vi själva skapar genom att göra egna val, att se möjlighter samt ta tillvara möjlighter som bjuds på vägen."

Ibland har det känts klyschigt och som en paradox. När jag som karriärvägledare står och enasidan förmedlar att det är viktigt att ha en plan för sin framtid och andra sidan vill förmedla att det gäller att ta tillvara på chanser i livet. Att ta reda på vad man vill med sitt liv, vad man har att erbjuda en arbetsgivare etc. Syftet med citatet har ju såklart varit att vidga vyerna på de som lyssnar. Att någonstans försöka förmedla att hur mycket vi än planerar så blir livet inte alltid som vi tänkt oss men det blir bra ändå, eller hur?

Därför blev jag glad när jag i senaste upplagan av tidningen Personal och Ledarskap kan läsa om "Flexibla jobb och karriärvägar". Där skriver Thomas Nyberg att;
"- Framtidens karriärväg är inte rak och rationell, snarare slingrig med öppenhet för möjlighter på vägen." Förtroende och flexibelt arbetsupplägg ger framgång enligt senaste forskning menar Thomas Nyberg Chefredaktör för HR Briefing.
Han hänvisar till en forskare på Stanford University i Kalifornien där forskningen pekar på framtidens arbetsmarknad där vi inte bör inte planera vår karriär alls. I Journal of career assessment ges följande råd till Karriärcoacher:
1. Att målet med karriärutveckling bör vara att successivt söka sig fram i livet. Detta för att få ett så tilltalande och balanserat liv som möjligt. Och inte fatta kloka karriärbeslut och till varje pris hålla fast vid dessa. Risken blir att "kloka karriärbeslut blir begränsande för individen.
2. Istället för att statiskt matcha individens egenskaper mot organisationens behov skall man istället stimulera lärande hos individen och där igenom ge ny kompetens till organisationen.
3. Var också uppmärksam i din vardag - var vaken för att gripa ett tillfälle som ges.

Förtroende är något som också talas mycket om idag menar de vidare. Att skapa och inge förtroende som anställd och som arbetsgivare blir allt viktigare. det är i förtroende som vi skapa lojala, flexibla och motiverade medarbetare. Men följer vi medie idag kanske det ibland handlar mer om avsaknaden av förtroende. Förtroende är något som sakta byggs upp i en relation mellan individer. Men tänk så snabbt det kan raseras, tänk Wanja Lundby-Wedin och den kritik hon fått på sistone utifrån de beslut hon tagit och de val hon gjort. Ett ömsesidigt förtroende är viktigt och nyckeln till framgång för organisationer, företag och ledare men även för individer och medarbetare menar forskarna.

Men, tillbaka till karriärutveckling/Karriärplanering - när jag fortsätter att läsa artikeln så blir det ändå inte så paradoxalt. För om jag ena sidan ändå vidgar vyerna hos studenterna och andra sidan uppmanar studenterna att planera och reflektera. Få dom att se sina möjlighter och fundera över vad de vill ha och önskar i framtiden. Att de utifrån den sitution de befinner sig just se de olika möjlighter och val samt hinder som ställs i deras väg. Om karriärplanering får människor att reflektera över vad dom vill, har att erbjuda och var på arbetsmarknaden detta finns så tror jag att det möjliggör att lättare att se det som kommer i ens väg.Att sedan utvärdera om det var bra eller dåligt eller om det kanske är dags att gå vidare.
Arbetsmarknaden idag, flexibilitet som ledord, öppnar upp för möjligheter till egna val av arbetsuppgifter, arbetsorganisationer, arbetstider etc. Detta kanske ställer högre krav på ledare, i framtida brist på arbetskraft, att förstå individens drivkrafter, krav och önskemål och hur det passar in i organisationen och dess behov av utveckling och tillväxt. Att istället för att vi som individer skall passa in i en helhet ställs eventuellt i framtiden kravet på ledaren att få helheten och alla delar att docka in i varandra för att få ut maximalt av alla i organisationen. För att skapa tillväxt och attrahera kvalificerad och kompetenta medarbetare i framtiden.
Våga lita på Er magkänsla och våga ställ krav!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar