En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 8 april 2009

Stå redo när konjunkturen vänder!


Det är ingen upplyftande läsning att ta del av Arbetsförmedlingens prognos som kom i december. Den gav en dyster syn på en kraftig nedgång med ökad arbetslöshet de närmaste åren. Den nya prognosen som kom i dagarna är lika dyster om inte värre - fram till 2010 spår Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att ligga på upp till 11 % generellt över alla branscher. I Västra Götaland är det främst handeln, transportsektorn och metallindustrin med fordonsindustrin i spetsen som är de stora förlorarna. Och det är industrin som kommer att drabbas mest samt till viss del även byggindustrin. Kommuner och landsting som på grund av sämre ekonomi kan även de behöva dra ner på personal. Ungdomar under 25 år, utrikes födda, personer med högst för gymnasial utbildning och arbetslösa över 55 år är de grupper som har det tuffast när det gäller att hitta ett nytt arbete.

MEN, allt är inte dystert - det finns ljus tunneln!
Almega menar att snart vänder det! Arbetsgivarorganisationen Almega spår att vid årsskiftet kommer en vändning i ekonomin. Då väntas efterfrågan från omvärlden ta fart när de stimulanspaket som regeringarna världen över genomfört får genomslag En gradvis återhämtning vad gäller produktionstillväxt vilket kommer leda till positiva tillväxttal i många länder. Men för att Svenska företag skall ta tillbaka de marknadsandelar de förlorat under senare år p.g.a. av bl.a. fallande produktivitet menar Lena Hagman på Almega att: - för att återvinna konkurrenskraften i konjunkturuppgången krävs att företag och Sverige satsar på ny teknologie och kvalificerad arbetskraft. Lena Hagman menar att fler borde lockas till utbildningar som ger jobb inom kunskapsintensiva branscher. Det kan handla om ingenjörer och utbildningar inom information, ekonomi samt inom vården. Almega är inte det ända institutet eller organisationen som spår denna framtid. Tittar vi på framtidens arbetskraft så kommer det att krävas högre utbildning för att få ett kvalificerat och en relativt säker anställning.
Bara i år skall en miljon jobb tillsättas och inför 2010 blir det lika många, enligt Arbetsförmedlingens beräkningar. Så visst är jobben färre men någon stängd arbetsmarknad är det inte tal om. Och ser vi längre fram så vet vi idag att fram till 2011 så kommer kurvorna att peka uppåt. Västra Götaland med Fordonsindustrin och dess leverantörer hård drabbade – många ingenjörer och en del inom IT har blivit varslade. Men ser vi på landet i stort så finns det fortfarande efterfrågan av den sortens kompetens och där det finns arbetsgivare som har svårt att hitta kvalificerad personal. Att ex. flytta för en tid eller veckopendla kan därför bli ett alternativ fram till dess att det vänder i vissa hårt drabbade regioner i Sverige. Ser vi längre fram så ser vi ljuset - Om ca 3 år kommer det var fler som går i pension än personer som skall ut och etablera sig på arbetsmarknaden. Så håll ut och satsa på din utbildning så står du redo när konjunkturen vänder.
Lycka till och Glad Påsk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar