En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 13 maj 2009

Vad arbetsgivare efterfrågar vid en anställning...


Torsdagen den 7 maj deltog jag vid en Dialogworkshop vid Högskolan i Borås om Bolognaprocessen och arbetslivet. Vid dialogworkshopen deltog personal från Högskolan i Borås och representanter från kommuner, landstig och näringslivet. Dialogen handlade mycket om vad Högskolan gör för att stärka våra studenter för det kommande arbetslivet. Samtidigt gav representanterna från kommun, landstig och näringslivet gav svar på frågor som; - Vad förväntar sig en arbetsgivare av en som läst på grund respektive avancerad nivå? Vad innebär anställningsbarhet för arbetgivarna? Arbetsgivarnas syn på kvalifikationer som behövs samt vilka färdigheter och förmågor som de efterlyser och värdesätter.
Skall jag göra en kort sammanfattning så är en examen från högre utbildning ett kvitto på att studenten hantera förändringar, kan ta egna intiativ, tänka kritisk och utvecklas. Även att ny examinerade studenter kan utveckla en arbetsgrupp och tillföra ny kunskap och forskning. Även attityder och värderingar blir mer viktigt - att ha rätt attityd till jobbet och ha värderingar som stämmer med organisationen. Ha ett inkluderande förhållningsätt till andra och vara duktiga i språk och hantera interkturella relationer är något som efterfrågas av bl.a. industin. Landstinget efterfrågade specialister och personer som är nytänkande - kulturbärare och förändringsambassadörer. Många ser också generationsväxlingen som en utmaning att attrahera rätt kompetens och behålla kompetensen i organisationen. Att skapa kompetensutvecklingsplaner eller karriärplaner kopplat till individens egna motivation, men så klart kopplat till verksamhetens kompetens blir mer viktigt i framtiden. Många vill ha anställda med eget driv, motivation och personer som vågar ställa krav på utveckling. Detta är något de ser som ett sätt att driva utvecklingen i en organisation framåt och därmed bli mer konkurranskrafiga i förhållande till sina konkurrenter. Arbetslivserfarenhet, att ha fungerat på en arbetsplats är viktigt såklart även gärna bransch vana. Rätt personliga egenskaper för tjänsten eller uppgiften som skall utföras är viktiga och vid en snatällning är det bra att det finns en medvetenhet om detta och vad du som student har att erbjuda.

Kort om bolognaprocessen:
Bolognaprocessen är en strävan att samordna och skapa entydiga förutsättingar för det europeiska utbildningssystemet inom högre utbildning. Det handlar om examen, betygskriterier osv. att studenter inom Europa skall kunna förflyta sig mellan länder för att skapa rörlighet inom högre utbildning men även inom den Europeiska arbetsmarknaden. Vad Bolognaprocessen innebär för Högskolan i Borås går att läsa via länken.

Jobben finns där ute - många företag avvaktar men så snart det vänder finns alla möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden.

Bild: Erik Wasselius