En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 10 mars 2010

Högskoleverket listar utbildningsgrupper med brist och överskott


Högskoleverket har kommit ut med en ny rapport kring utbildning koppliat till framtida arbetsmarknad. Med hjälp av statistik från SCB, beräknat det framtida balansläget mellan arbetsmarknadens be­hov och tillskottet av utbildade från högskolan. Resultatet publiceras i en ny rapport - Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Ett planeringsunderlag inför läsåret 2010/11, Rapport 2010:1 R

De som enligt beräkningarna ser ut att tillhöra bristgrupper om några år, och ända fram till 2025, är biomedicinsk analytiker, yrkeslärare, fri­tidspedagog, receptarie, högskoleingenjör, speciallä­rare eller specialpedagog, förskollärare och tandlä­kare. För vissa grupper (t.ex. tandläkare och läkare) behövs fler utbildningsplatser för att minska den befarade bristen. För andra grupper (t.ex. lärare och högskoleingenjörer) handlar det om alltför svagt intresse bland bli­vande studenter.
Denna rapport visar balansläget när de som börjar sin utbildning hösten 2010 börjar komma ut på arbetsmarknaden, men också hur det ser ut att bli fram till år 2025.