En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 26 oktober 2010

Nytt statligt avtal ger akademiker mer individuella villkor


Saco-S har idag träffat avtal med Arbetsgivarverket för drygt 80 000 akademiker inom staten. Avtalet bidrar till att medlemmarna får större möjligheter att påverka sina löner och villkor. Möjligheterna att träffa enskilda överenskommelser ökar. Det innebär att Saco-S medlemmar i ökad utsträckning själva kan påverka sina villkor så att de bättre passar den egna livssituationen. Exempelvis ska man kunna välja mellan högre pensionssparande, högre lön eller längre semester.

Avtalets grundläggande syfte är att stärka Saco-S förbundens medlemmar inom staten så att den målsättning Saco-S beslutade inför avtalsrörelsen 2010 förverkligas.

· Konkurrenskraftiga akademikerlöner – kompetens och prestation ska löna sig

· Attraktiva arbetsplatser och avtal som ger utrymme för individen att påverka sina egna villkor

Genom avtalet tar Saco-S och de statliga arbetsgivarna ytterligare ett steg för att förstärka den lokala lönebildningen och den individuella lönesättningen.

Läs mer;