En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 25 november 2010

Reflektion kring - Att bygga varumärke


Denna veckan har varit fylld med möten av olika slag och alla dessa möten är det som driver mig i mitt arbete. Tänk vad jag växer som människa och vad mycket jag lär mig bara av min nyfikenhet och intresset av att vilja lära mer av andra. Att lyssna till studenters historier, kollegors tankar kring vad vi bör och inte bör göra på högskolan och företagens positivism till er som studenter. Allt som oftast, och faktiskt mycket just denna veckan, möts jag av företag som ser ungavuxna studenter som en stor tillgång för deras utveckling av företaget. De ser den potiential och det driv som många studenter besitter och också de förmågor och det kritiska tänkande som bär en organisation framåt. Viljan att våga ställa krav och vara unika i sin framtoning.

Just "att vara unik och sticka ut" är något som vi diskuterat i den karriärgrupp som jag leder just nu. För mig, och jag tror att vi i gruppen kom till konsensus, är att det handlar om trovärdighet. Att vara ärlig mot sig och andra. Att reflektera kring vad jag som person står för och var jag själv vill vara i framtiden. Helt enkelt skapa och forma det peronliga varumärket och sedan leva det. "Att vara unik" handlar om att reflektera inåt och förstå de egna behoven. För när du själv förstår dina egna behov blir det lättare för andra att se och förstå dom också.

Så veckans tips handlar om att våga vara unik i den bemärkelsen att det handlar om att våga vara ärlig mot sig själv och mot andra. Att forma och leva det egna varumärket och identifiera det som du är bra på!

Per Frykman citerar Trendforskaren Göran Adlén som tror att "många i ivern att bygga personliga varumärken glömmer bort att de först måste vara bra på något"Tack för mig och en en fortsatt bra vecka!

Jag menar att alla är vi bra på något vi måste bara plocka fram det och tro och leva det!