En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 16 februari 2011

Entreprenörskap på Bibliotek

På Svenskt Näringsliv webbsida kan man idag läsa en artikel om hur Kulturnämnden i Nacka beslutade strax före årsskiftet att upphandla driften av kommunens sex bibliotek.
Debatten kring detta har varit intensiv och det finns mycket man kan tycka om i denna fråga. Det finns många ideologiska, politiska och ekonomiska intressen som styr debatten och ibland kan det vara svårt att tolka vad som är vad. Ur mitt perspektiv handlar det om vad erbjudandet är och vad besökarna får när de besöker biblioteket. Skall vi ge det besökarna vill ha eller skall vi erbjuda det som de inte vet att de behöver. För mig är mångfalden viktigt och där spelar biblioteken en stor roll - folkbildning.

Men, vad jag tänker är att det öppnar upp för nya tankar kring entreprenörskap och bibliotek om vi likställer entreprenörskap med att starta eget. Nu ser inte jag entreprenörskap = starta eget utan snarare handlar det om att vara kreativ, uppfinningsrik och "tänka utanför boxen" och det kan absolut appliceras på en arbetsplats så väl som på en egenföretagare. Någon sa, att entreprenör är inget yrke utan ett förhållningssätt. Det har jag tagit till mig!