En blogg från Högskolan i Borås

fredag 15 juni 2012

Engagemang utanför studierna

Var igår på det årliga ”Tack och Hej” för att tacka den sittande kårstyrelsen för året som gått och hälsa den nya styrelsen välkommen. Som vanligt var det en mycket trevlig tillställning med mingel, tal och fantastiskt god mat. Vår rektor Björn Broström tackade allra ödmjukast de studenter som på olika sätt varit en del i att utveckla Högskolan i Borås. Där studenten fokus är ett viktigt perspektiv i allt vi gör. Det kan handla om att vara representant i Högskolestyrelsen, kvalitetsrådet, arbeta för att förbättra den studiesociala arbetsmiljön, vara fadder under introduktionen så att nya studenter känner sig välkomna etc. …


Men, What’s in it for me? Varför skall just jag engagera mig på min fritid? Varför skall just jag hjälpa mina klasskamrater att utveckla och förbättra utbildningen och allt runt om kring som ingår i att skapa positiva upplevelser under tiden på Högskolan i Borås? Detta är en fråga som det finns många svar på. Roland Andersson, ordförande i högskolestyrelsen, menade i sitt tal att det handlar om att visa på engagemang. I sin roll som arbetsgivare var just denna typ av meriter något som, hos honom, skapade nyfikenhet kring personen. I många tillsättningar av tjänster har det varit avgörande i urvalet Han var inne på att t.o.m. kanske man skulle utveckla en kurs så att denna typ av engagemang skulle ge högskolepoäng. Vilket är en mycket intressant tanke i sig.

Men, jag är övertygad att detta inte är nödvändigt samt att engagemanget skulle tappa i betydelse vid en anställning om det integreras i utbildningen. Vi lever i en tid med mycket förändring på arbetsmarknaden och där utbildning är ett av grundkraven för att få ett kvalificerat arbete. Det som blir viktigare när arbetsgivare anställer är just engagemang, motivation och fokus. Företagen eller organisationerna vill ha personer som kan lösa problem och arbetsuppgifter som bidrar till utveckling av verksamheten. De söker efter engagemang, motivation, drivkrafter, personlighet samt uthållighet och fokus. Detta är förmågor som är svåra att lära ut, hur lär man någon att vara engagerad i en fråga? Kunskap är något vi fyller våra liv med, det är helt enkelt svårt att leva ett liv utan att lära sig saker. Många menar därför att arbetsgivare idag söker RÄTT PERSON med RÄTT KOMPETENS i den ordningen… Utbildningen är inte oviktigt men kanske är det inte just ”rätt” program som avgör utan det är annat som kan vara avgörande vid en tillsättning.

Så, tillbaka till min fråga, What’s in it for me? Jo, genom att engagera dig i frågor utanför din utbildning visar du en arbetsgivare att du är en person som vill lära, vill vara med och påverka, som drivs av förbättring samt att du lär dig hur olika grupp och organisationen fungerar och förväntar sig.

För att dra det lite längre skulle jag kunna uttrycka det på det sättet att ”kan m an jobba gratis kan man jobba med lön.” Men, att ha tid med sina studier och ta de på allvar är såklart det viktigast och något som man som student inte skall ge avkall på. Det handlar om att hitta balansen mellan studier och fritid. Många utav er kommer med all säkerhet att kanske jobba minst 40 år till vilket ger Er många möjligheter till att engagera er i olika frågor. Den goa känslan att betyda något för någon är en underbar känsla som jag unnar alla att någon gång i livet få känna. Det kan vara i det lilla likaväl som i det stora det är något du bestämmer själv.