En blogg från Högskolan i Borås

fredag 15 juni 2012

Kan ett intressant examensarbete kan leda till en anställning?

Svaret är både Ja och Nej på den frågan som inte är helt enkel att besvara. Visst finns det alla förutsättningar  att ett lyckat examensarbete leder till en anställning. Men,  det handlat mycket om att  våga fråga om det finns en möjlighet till en fortsättning just för dig. Ställ frågan till företaget speciellt om du känner att ni fått bra kontakt och de är nöjda med de du har presenterat. Ta inte förgivet att ett företag skulle, per automatik, förstår att de är ett företag för dig.
En anställning handlar om att skapa ett behov för arbetsgovaren, av en tjänst där eventuella problem blir synliga och åtgärdade. Syftet med examensarbetet är ju oftast just att lösa ett problem  – att belysa ett problem och komma med förslag på förbättring. Men, frågan är ofta vem skall implementera och utveckla de förslag som framkommit i arbetet. Många företag säger vilka bra förslag! och sedan händer inget när vardagen kanackar på dörren.

Så, varför inte du som redan är insatta i ämnet? Som är negagerad i frågan och som har hungern och motivationen att se hur förslagen kan ömsättas till verklighet. Så  tänk på att även om det inte handlar om en tillsvidareanställning kanske det kan bli en projektanställning som ser bra ut på ditt CV för framtiden.